Garantie bepalingen

Duur van de garantie: 3 jaar na factuurdatum voor het interieur; gas-,water- en Elektraleidingen & waterdichtheid. Garantie van de apparatuur volgens de voorwaarden van de desbetreffende fabrikant.

Bepalingen van de Glaravans garantievoorwaarden

  1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 36 maanden na overschrijving van de caravan. Wanneer er géén kenteken overgeschreven is door het gewicht van de caravan geldt de factuurdatum als overschrijvingsdatum. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
  2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
  3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
  4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.
  5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
  6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, moet dit altijd door Glaravans in Hengelo uitgevoerd worden. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden enkel in overleg, voordat de reparatie plaatsvindt, vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
  7. De waterdichtheids garantie blijft enkel geldig bij een jaarlijkse waterdichtheidscontrole gedurende de garantie-periode. Deze moet uitgevoerd worden door Glaravans te Hengelo.
  8. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
  9. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden en ruiten, alsmede veranderingen aan de caravan die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
  10. Garantie op apparatuur van fabrikanten vallen onder de door de fabrikanten vermelde garantieperiodes. Glaravans levert alle gebruikshandleidingen & garantiebewijzen mee met de gekochte caravan. Glaravans is op geen enkele manier aansprakelijk voor de apparatuur, tenzij deze aantoonbaar door Glaravans foutief is geïnstalleerd, aangewezen door de fabrikant.

Privacy voorkeuren

Om door te gaan vragen we je onze privacy policy en onze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en omlaag te scrollen voor extra info over cookies, en bij akkoord dit hieronder aan te geven door het corresponderende vakje aan te vinken. Je ontvangt deze melding maar één keer per browser, zolang je ons cookie accepteert. In geval van problemen kun je mailen naar info@glaravans.com. Het niet accepteren van onze cookies kan de belevenis van onze website verslechten.

 

Cookies zijn kleine stukjes data die unieke identificatoren kunnen bevatten en die naar uw computer, telefoon of tablet verstuurd worden. Cookies worden gebruikt om informatie over u en uw apparaat op te slaan of op te vragen. Meestal worden cookies gebruikt om uw ervaring op een website te personaliseren. 

Bijna alle moderne websites gebruiken cookies, en de Europese privacyregelgeving vereist dat uw toestemming is verkregen voor het gebruik van alle cookies die nodig zijn voor de site om u te voorzien van informatie en diensten waar u om vraagt.

We gebruiken de volgende cookies:

 

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
- Voor prestaties en beveiliging van de website.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
- Voor Google tracking
Click to enable/disable Google Fonts.
- Voor Google fonts / Lettertypes
Click to enable/disable Google Maps.
- Voor Google Maps
Click to enable/disable video embeds.
- Voor video
- Voor het opslaan van uw voorkeuren
Privacy instellingen / Privacy Preferences - Voor het opslaan van uw voorkeuren.

 

Privacy Preferences

 

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

 

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van derden. Selecteer uw privacy voorkeuren en ga akkoord met ons gebruik van cookies Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.